Δίκτυο ΔΑΦΝΗ

«Το νησί μας εντάχτηκε επίσημα μαζί με άλλα 55 νησιά στο δίκτυο Δάφνη»

Η εβδομάδα κλείνει με ένα ακόμη ευχάριστο νέο, καθώς τρεις νέοι Δήμοι εντάσσονται και επίσημα στο ΔΑΦΝΗ ανεβάζοντας τον αριθμό των μελών στα 55!Με χαρά και ανυπομονησία για μία ευχάριστη και γόνιμη συνεργασία, καλωσορίζουμε τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου, τον Δήμο Ελαφονήσου και τον Δήμο Σάμης! @Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου | @ Δήμος Σάμης |@Δήμος Ελαφονήσου

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ μετρά σήμερα 55 μέλη, εκ των οποίων 51 νησιωτικοί Δήμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο, οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

Τα οφέλη συμμετοχής στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συνοψίζονται ως εξής:

Πολιτική για τα νησιά

 • Προώθηση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο προτάσεων νησιωτικής πολιτικής
 • Συνέργειες με Ευρωπαϊκά νησιά για την από κοινού προώθηση ζητημάτων νησιωτικής πολιτικής, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά εμπειρίας
 • Αποδοτική συνεργασία μεταξύ ΟΤΑ, καθώς και με την κεντρική διοίκηση

Τεχνική υποστήριξη

 • Ωρίμανση έργων για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων
 • Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις για υποστήριξη των μελών του
 • Επίτευξη οικονομιών κλίμακας για έργα που αφορούν περισσότερους από έναν Δήμους
 • Κατάρτιση στελεχών ΟΤΑ σε θέματα νέων τεχνολογιών, χρηματοδοτικών εργαλείων νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου

Δικτύωση

 • Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ΟΤΑ από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, προσκλήσεις και προγράμματα
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση συμμετοχικού σχεδιασμού και διαβούλευσης
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια για προβολή δράσεων των μελών και ενημέρωση για θέματα ενδιαφέροντος του Δικτύου

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα

 • Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για υλοποίηση επιδεικτικών έργων καινοτομίας στα μέλη του.
 • Λειτουργεί ως επίσημος φορέας προώθησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργειακαι του Συμφώνου των Νησιών.
 • Απόκτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με λοιπούς Ευρωπαϊκούς φορείς.

πηγή dafninetwork.gr