Χρηματοδότηση Βιολογικού – Πρωτεύοντος Αποχετευτικού ύψους 4 εκατ. ευρώ

Δελτίο τύπου

Ελαφόνησος, 02/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα : Ένταξη του έργου ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ – Πρωτεύον Αποχετευτικό
με τίτλο “Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Ελαφονήσου”
στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
Με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους Δημότες της Ελαφονήσου και με υπομονή, επιμονή, μεθοδική δουλειά και πλήρη στόχευση στην υλοποίηση ΜΕΓΑΛΩΝ έργων, σας κοινοποιούμε, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, την αναρτημένη, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, απόφαση χρηματοδότησης του έργου “Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Ελαφονήσου” στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (ΑΔΑ ΡΚΕΖ46ΜΤΛ6-ΡΝΣ) ύψους 4.000.000,00 ευρώ (4 εκατ. ευρώ).
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ΕΕΛ (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό που εκκινεί εντός του οικισμού και καταλήγει στην είσοδο της ΕΕΛ, τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, καθώς και τον εναλλακτικό αγωγό διάθεσης στο παρακείμενο ρέμα.
Η διαδικασία της υλοποίησης του έργου περιγράφεται στην Απόφαση Ένταξης, ενώ η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ευχαριστώ θερμά και προσωπικά τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κο Στυλιανό Πέτσα, τον Βουλευτή του Ν. Λακωνίας, κο Αθανάσιο Δαβάκη και τους συνεργάτες του Δήμου Ελαφονήσου, καθώς, με κοινή σύμπλευση, όσα έμοιαζαν “λόγια” και “θεωρίες” ΤΩΡΑ γίνονται πράξεις επ’ ωφελεία της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τόπου μας !!!
Η Δήμαρχος
Ευσταθία Λιάρου