Στην σελίδα αυτή θα βρείτε τους επαγγελματίες του νησιού και θα μπορέσετε να έρθετε σε επαφή μαζί τους ώστε να προγραμματίσετε εργασίες , επισκευές και ανακαινίσεις των χώρων σας . Η σελίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση των ιδιοκτητών να πάρουν πληροφορίες και ενημέρωση για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την οικοδομή αλλά και με ανθρώπους που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες .

Υδραυλικός

Εργασίες Υδραυλικές       Πληροφορίες : Mob          email 

Ηλεκτρολόγος

Εργασίες Ηλεκρολογικές       Πληροφορίες : Mob          email